Οι Πελάτες μας


Οι πελάτες μας είναι το κύριο και πιο σημαντικό στοιχείο της εταιρείας μας και της επιτυχίας της. Οι υπηρεσίες μας καθοδηγούνται από την ικανοποίηση των αναγκών και απαιτήσεων των πελατών μας.

Αντικειμενικός σκοπός μας είναι η ανάπτυξη δυνατών δεσμών μαζί τους, η προσφορά επαγγελματικών υπηρεσιών σε αυτούς, η συνέπεια στις απαιτήσεις τους και πάνω από όλα η διατήρηση της επαγγελματικής μας ανεξαρτησίας.

Το πελατολόγιο μας συμπεριλαμβάνει:
 • Εμπορικές Εταιρείες
 • Επενδυτικές Εταιρείες
 • Εστιατόρια και υπηρεσίες τροφοδοσίας
 • Ναυτιλιακές Εταιρείες
 • Εκδοτικούς Οίκους
 • Βιομηχανίες Τροφίμων
 • Εταιρείες κατασκευών και ανάπτυξης ακινήτων
 • Βιομηχανίες Ποτών
 • Βιομηχανίες επεξεργασίας χαρτικών
 • Εταιρείες παροχής επαγγελματικών υπηρεσιών (Δικηγορικά και λογιστικά γραφεία, ιατροί κτλ.)
 • Εταιρείες χρηματοδότησης
 • Εταιρείες μεταφορών