Υπεύθυνος Επικοινωνίας:
Κυριάκος Παναγιώτου
Διευθύνων Σύμβουλος

Διεύθυνση Γραφείου:
KP MasterChart Ltd

Λεοντιου 232,
Ρομαντζο Κουρτ Γρ. 21 & 23
3022 Λεμεσός, Κύπρος

Ταχυδρομική Διεύθυνση:
P.0.Box 56692
3309 Λεμεσός, Κύπρος

Tηλ: +357 25 36 53 53
Φαξ: +357 25 74 52 89

Web. www.kpmasterchart.com
Email. info@kpmasterchart.com


 

Εποικινωνία


Online Φόρμα Εποικινωνίας:

Ονοματεπώνυμο:


Τηλέφωνο:


θέμα:


E-mail:
 

Το μήνυμά σας:


Πληκτρολογήστε:   877ba