Οι υπηρεσίες μας: 

Λοιπές υπηρεσίες


Για να παρέχουμε ολοκληρωμένες και διεθνούς επιπέδου υπηρεσίες, έχουμε δημιουργήσει ένα μεγάλο δίκτυο συνεργατών, δικηγόρων, τραπεζών και συμβούλων επιχειρήσεων σε ολόκληρο τον κόσμο. Η εταιρεία μας μπορεί να διευθετήσει όλα τα θέματα που αφορούν την ίδρυση εταιρείας, τόσο στην Κύπρο όσο και στο εξωτερικό, παροχή γραμματειακών υπηρεσιών, άνοιγμα τραπεζικών λογαριασμών και άλλων συναφών υπηρεσιών, ούτως ώστε μια νέα επιχείρηση να είναι σε θέση να τεθεί σε λειτουργία.